Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti

Publiskās telpas sakarā vienmēr aktuāls ir jautājums par vides pieejamību mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Tie ir cilvēki ar kustību traucējumiem, cilvēki ratiņkrēslos, vecāki ar bērnu ratiņiem.

panduss invalidiemŠī tēma ir aktuāla arī Alūksnē, jo šeit ir dažāda vecuma ēkas. Jaunākajos projektos jau uzreiz tiek paredzētas konstrukcijas, ka atvieglo iekļūšanu – uzbrauktuves, platākas durvis, lifti, pacēlāji. Bet sabiedriskajās ēkās, kas celtas vairākas desmitgades atpakaļ, ar to ir problēma, jo tās ir ļoti neparocīgas, es pat teiktu, ka nepieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Un tas ir skumji, jo šie cilvēki ir piespiedu kārtā ierobežoti savā pārvietošanās brīvībā, nevar nokļūt kādā iestādē vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Tāpēc katra ēkas apsaimniekotāja, īpašnieka, ekspluatētāja pienākums ir veikt ēkā uzlabojumus, kas tomēr ļauj brīvi iekļūt visām sabiedrības grupām. Man prieks, ka Alūksnē šajā jautājumā strauji notiek uzlabojumi, daudzas ēkas tiek renovētas, siltinātas.

pravietošanas grutībasUn šajā procesā iekļauti arī uzlabojumi, kas paredz ēku pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Runa nav tikai par iekļuvi ēkās, bet arī labierīcību pieejamību, vidi ap ēku.

Redzams, ka zināma daļa sabiedrības šim jautājumam vispār nepievērš uzmanību. Droši vien viņiem ģimenē nav ne vecu cilvēku, ne mazu bērnu, kas jāvadā ratiņos. Bet es šo problēmu izjūtu ļoti, jo radu lokā ir vairāki mazi bērni, arī onkulis, kuram jau ilgāku laiku ir kāju paralīze, tāpēc jālieto autiņbiksītes pieaugušajiem un jāizmanto ratiņkrēsls.

Gan vecāki ar bērniem, gan cilvēki ar invaliditāti grib būt pašpietiekami un dzīvot ar minimālāku apkārtējo palīdzību, brīvi pārvietoties. Tāpēc uzskatu, ka ikvienas pilsētas – lielākas vai mazākas – pienākums ir savu vidi veidot tādu, lai tā būtu ērta visiem. Visā pasaulē jau sen vairs nediskutē par šiem jautājumiem.

Ja gribam būt moderna Eiropas valsts, piesaistīt arī cilvēkus no ārzemēm un sniegt viņiem komfortu, tūrismam pievilcīgu vidi, tad šie jautājumi par vides pieejamību ir jārisina izlēmīgi un ātri. Un Alūksne šajā ziņā ir uz pareizā ceļa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *